Bir kelime giriniz.

İSTTELKOM

Türkiye’nin Bilişim Ekonomisi 100 Milyar Lirayı geçti

Türkiye’nin Bilişim Ekonomisi 100 Milyar Lirayı geçti

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yusuf KOTİL Tech İstanbul Dergisine röportaj verdi;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yusuf KOTİL ile vatandaşlara sunulan hizmetlerden, günümüz ve gelecek planlarına kadar birçok ayrıntıyı içeren keyifli bir sohbet röportaj gerçekleştirdik.

Sn. Yusuf KOTİL, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1965 yılında Rize’nin Gündoğdu ilçesinde doğdum. 1970’li yıllarda İstanbul’a gelen ailemin yanında ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladım. Anadolu Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmanın yanında, MBA, Yönetici Geliştirme Eğitimi, Proje Yönetimi Sertifika Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi Trafik Mühendisliği alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında eğitimler alıp, seminerlere katıldım. Profesyonel iş hayatıma aile şirketimiz olan KOTİLOĞLU İnşaat’ta başlayıp, 1994 yılında İGDAŞ AŞ’de Elektronik Sistemler Mühendisi, 1996 yılında SCADA Teknik Şefi görevlerini yürüttüm. İSBAK AŞ’de 1997 yılında kurulan Ar&Ge Departmanı’nda mühendis olarak görev yaptım. 2004 – 2010 yılları arasında AR&GE ve BT Müdürü, 2010 – 2015 yılları arasında Proje Uygulama Müdürü görevlerini yürüttüm. Eylül 2015 tarihinde İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü olarak göreve başladım. Evli ve üç çocuk babasıyım.

İSTTELKOM hangi ihtiyaçlara hizmet etmek için kurulmuştur?
Kamu ve özel sektöre yönelik faaliyetleriniz nelerdir?

İSTTELKOM, Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme hizmetleri alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak ve telekomünikasyon altyapı sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla İBB tarafından bağımsız bir işletmeci olarak 2012 yılında kurulmuştur. 2012 yılında temelleri atılan şirketimiz 2015 yılının Eylül ayında aktif edilerek hızla çözüm ortağı haline gelmiştir.

Türkiye’de, Elektronik Haberleşme Hizmetleri’nin altyapısı olan fiber şebekelerin gelişiminin yaygınlaştırılması için sabit altyapının kiralanması, tesis paylaşımı ve yeni sabit şebeke yapılması hizmetleri vermekteyiz. İSTTELKOM AŞ olarak sadece altyapı hizmeti vermiyor; Altyapı işletmeciliği ve sistemlerin bakım ve onarımı, Veri Merkezi çözümleri, OKTH (Telsiz) Hizmetleri, İnternet hizmetleri, ibbWiFi Hizmeti, Metro Hattı LTE, M2M (Machine to machine) Noktadan Noktaya Kablosuz Haberleşme Hizmeti, Akıllı Şehir Mobilyaları alanlarında çeşitli çözümler sunmaktayız.

İSTTELKOM telekomünikasyon hizmetleri yönetiminde özgün çözümler üretirken, ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaktadır. İSTTELKOM bölgesinde en yeni teknoloji ve yüksek kalitede güvenilir elektronik haberleşme şebeke hizmetleri sunarak dünya kentlerine örnek teşkil edecek şirket olmayı hedeflemektedir.

Fiber altyapılarda ilk tesis maliyetinin %68’ini inşaat işleri oluşturmakta ve kentsel gelişimini %80 oranında tamamlamış bir şehirde altyapı yapımı önemli zorlukları beraberinde getirmektedir. İSTTELKOM vatandaşlarımızın devamlı şikâyet etmekte olduğu farklı işletmecilerin farklı zamanlarda aynı cadde, yol ve kaldırımlarda yaptığı altyapı işlerinden dolayı oluşan görüntü, gürültü ve çevre kirliliği gibi konulara çözüm olmaktadır. İSTTELKOM mükerrer kazılar ile bozulmakta olan kentsel yaşam düzenini tek bir merkezden koordine ederek kentsel yaşamı iyileştirmekte ve Türkiye’nin öz kaynaklarını korumaktadır. İSTTELKOM AŞ olarak yapacağımız projeler ile İstanbul’u fiber ağlarla kaplayacağız ve bunun yaparken koordineli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir geniş bant altyapısını İstanbulluların hizmetine sunacağız.

2023 yılı Bilgi Toplumu Hedefleri doğrultusunda Türkiye’de her eve 100 Mbit/sn hızında geniş bant hizmetinin sağlanması hedeflenmektedir. İsttelkom tarafından proje kapsamında 2017 yılsonu itibariyle 478 km fiber optik altyapı yapılmıştır. Her sene artan hızımız ile en kısa zamanda İstanbul’un tamamını fiber ile kaplayacağız ve bunu yaparken altyapımızı ortak kullanıma açarak önemli ölçüde kaynak israfının önüne geçeceğiz.

Amacımız, sürdürülebilir altyapı çözümleri üreterek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayarak bütün vatandaşlarımıza en kaliteli hizmetleri kesintisiz olarak ulaştırmaktır.

Uluslararası standartta ilk kamu veri merkezi olan İBB Veri Merkezi hakkında neler söylemek istersiniz?

Veri Merkezleri, çok büyük boyutlarda verinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması amacıyla bilgisayar ve ağ donanımlarının yoğun şekilde bir merkezde toplandığı yerlerdir.

Günümüzde verinin elde edilmesi kadar güvenli bir şekilde saklanması da büyük önem arz etmektedir. İSTTELKOM olarak öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve diğer kamu kurum/ kuruluşlarının güvenli bir şekilde yüksek kapasiteli, yedekli ve kesintisiz internet erişim hizmetlerine ulaşabilmelerine yönelik Veri Merkezi İşletmeciliğimiz ile çözümler sunmaktayız. İSTTELKOM olarak İstanbul genelinde birden fazla lokasyonda yeni nesil veri merkezleri kurarak güvenli bir şekilde sistemlerin ve verilerin yönetilmesini ve saklanmasını sağlamış olacağız.

Cihazlara sığmayan verilerin depolanmasına imkân tanıyan bir veri merkezi modeli olan bulut (cloud) servislerine, 2017’de dünyada 128 milyar dolar harcanırken bu rakam Türkiye’de 115 milyon dolar olarak ölçülmüştür.

’Büyük Veri Yeni Çağın Petrolü’’
21’inci yüzyılın petrolü konumunda olan verilerimize sahip çıkarak buralardan önemli katma değerler üretmemiz gerekmektedir.

Kurumların bilgi teknolojileri bütçelerinin büyük çoğunluğu veri merkezi giderlerinden oluşturmaktadır. Şirket verisinin kurumun kendi içinde saklanması durumunda, oluşabilecek yangın, deprem gibi durumlarda veri merkezinin zarar görmesi bilgilerin kökten kaybolmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, şirket içinde saklanan veriler yetişmiş güvenlik personeli istihdamı olmaması durumunda, kötü niyetli kişilerin saldırıları ile çalınabilir veya el değiştirebilir.

İBB Veri Merkezi, kurum ve şirketlerimizde sürekliliğin sağlanması, güvenlik, hız ve sistemlerdeki dağınıklığın getirdiği risklerin önlenmesi ve kaynakların optimal şekilde kullanımı açısından büyük önem arz etmektedir. İSTTELKOM olarak Şehr-i İstanbul’un üretmiş olduğu büyük veriyi etkin yöneterek katma değerli ürün ve hizmet gelişimi oluşturarak İstanbul’u geleceğin şehirleri arasına taşımayı hedefliyoruz.

En İyi Toplumsal Proje ödülü sahibi İBB WiFi hizmetinin her geçen gün daha fazla ilgi gördüğü biliniyor. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

ibbWiFi projesini başından sonuna kadar İSTTELKOM AŞ olarak kendi bünyemizde gerçekleştirmekteyiz. ibbWiFi projesi, İstanbul Büyükşehir Belediye’mizin sosyal belediyecilik anlayışı ile ortaya çıkmış ve Akıllı Şehir anlayışı ile pekişmiştir. Bugün, ibbWiFi sayesinde 2017 yılsonu itibariyle 1.8 Milyon abone, 2.887 Lokasyon, 4.806 Erişim Noktası, 45 Meydan, 309 Nokta, 427 Metrobüs ve 2.064 Otobüs ile 28 Metro istasyonuna ulaşmış bulunmaktayız. ibbWiFi ile milyonlarca vatandaşımıza başta toplu ulaşım araçları olmak üzere İstanbul’un birçok yerinde hizmet vermenin haklı gururunu yaşamakta olup, 2023 yılına kadar İstanbul’un dört bir yanına ibbWiFi hizmetini götürmeyi hedeflemekteyiz.

İBB ve İSTTELKOM olarak ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm vizyonu perspektifinde Türkiye’de öncü bir rol üstlenerek; yerel ölçekte İstanbul halkına layık olduğu kaliteli, güvenli ve erişilebilir telekomünikasyon hizmetleri vermeyi temel görev edinmekteyiz.

Akıllı Şehirlerin temel bileşenlerin oluşturulması noktasında İSTTELKOM tarafından geliştirilen telekomünikasyon altyapı sistem çalışmalarından söz edebilir misiniz?

Akıllı şehir uygulamalarının toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde erişilebilir ve kapsayıcı olması büyük önem arz etmekte ve böylece toplumun refah seviyesi artmaktadır.
İSTTTELKOM olarak iletişim altyapı çalışmaları ile İstanbul’un Akıllı Şehir dijital dönüşüm süreçlerinde öncü rol üstlenerek katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

Telekomünikasyon altyapı çalışmalarız ile Nesnelerin interneti alanında çeşitli çözümler üretmekte ve aynı zamanda Kamu Net projesinin altyapısı oluşturulmaktadır.

Kamu Net; kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel ağ ile internet ortamından yalıtılmış şekilde hizmet, işlem ve veri trafiğinin aktarılacağı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli kapalı devre, kamu sanal ağ altyapısıdır. Bu altyapı ile siber güvenlik risklerinin minimize etmeyi, mevcut ve kurulacak olan güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlamayı, ortak uygulamalar için uygun alt yapıyı tesis etmeyi ve oluşturmayı, planlanan ortak veri merkezlerini dâhil etmeyi amaçlamaktayız.

Günümüzün yükselen teknoloji trendi loT (Internet of Tings- Nesnelerin İnterneti) alanında süren çalışmalarımızı yakın zamanda duyuracağız. Bu teknoloji ile durağan yapıları interaktif hale getirerek, nesnelerin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayacağız. Nesnelerin interneti alanında İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ’in elektrik ve gaz sayaç okuma sistem testleri gerçekleştirdik. LoRa sistemini kullanarak akıllı sayaçlar sayesinde enerji tasarrufu ve kaynakların verimli kullanımı ile vatandaşların günlük yaşam konforunu yükseltilmesi hedefliyoruz.

Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde geniş bir perspektifte teknoloji ile iç içe olan İSTTELKOM’un geleceğe yönelik planlarından bahsedebilir misiniz?

Kamuda dijital dönüşüm çok önemli olup, Başarının yolu dijital dönüşümden geçmektedir.
Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmesi için bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanılarak teknolojinin her an, her yerden, herkes için kesintisiz, hızlı ve erişilebilir kılınması gerekmektedir.

Türkiye’de fiber geniş bant uzunluğunun 311 bin kilometreye, sabit ve mobil de geniş bant abone sayısının 70 milyona ulaştığını belirten KOTİL ülke genelinde hem sabit hem de mobil altyapının daha geniş kapsama alanına ihtiyacı olduğunu belirterek artık her şeyin teknoloji üzerinden yapıldığını söyledi.

‘’Hızlı Genişbant İnternet, Ekonomiyi Büyütüyor’’

Ülkemiz e-dönüşüm sürecinde vatandaşların e-Devlet uygulamalarından etkin olarak yararlanabilmesi için Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin ulaşılabilir olması büyük önem arz etmektedir.

İnternet hizmetlerinin sosyal ve ekonomik hayattaki öneminin her geçen gün artması ile birlikte genişbant hizmetlerinin tüm ülke sathına yayılmasına yönelik faaliyetler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde artmaktadır.

Türkiye’nin 5G teknolojilerini 2020 yılında kullanmaya başlayacak ilk ülkelerden biri olacağını aktaran KOTİL, 2020 sonrası dünyada km2de dolaşacak ortalama verinin 4 yılda bir 16 kat artacağı; bu talebi karşılamak üzere önceki nesile göre 25 kat daha fazla frekansa ve 2000 kat fazla baz istasyonuna gereksinim duyulacağını belirtti.

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü KOTİL, OECD verilerine göre genişbant penetrasyonunda kaydedilen her yüzde 10’luk artışın Türkiye’de GSYİH’nin %1.7 – %1.8 oranında büyümesine katkı sağladığını kaydederek, 2023 vizyonuna ulaşmak için fiber altyapı yatırımın önemine vurgu yaptı.

‘’Türkiye’nin Bilişim Ekonomisi 100 Milyar Lirayı Geçti’’
Türkiye’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ekosisteminin geçen yıl yarattığı ekonomik değer, bir önceki yıla göre yüzde 18’lik artışla 103 milyar lira oldu. Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomi içinde olabilmesi için bilişim sektörünün 160 milyar dolara ulaşması gerektiği belirtilmektedir.

Eklemek istediğiniz başka konular varsa memnuniyetle okurlarımıza aktarmak isteriz.

Gelecek Türkiye’sinin temelleri bugünden atılıyor ve 21. yüzyılın en önemli gündemini Akıllı Şehirler oluşturmaktadır. Ülkeler yerine artık şehirlerin rekabet ettiği günümüzde, İstanbul Türkiye’nin lokomotifi olarak en fazla katma değer üreten, rekabet gücü en yüksek şehrimiz olarak ön plana çıkmaktadır. İstanbul için 2023 Vizyonu çerçevesinde tüm iştiraklerimiz ve İBB ile birlikte çeşitli stratejiler hazırlanmakta, İSTTELKOM vasıtasıyla Akıllı Şehrin telekomünikasyon altyapı mimarisi oluşturulmaktadır. İSTTELKOM İstanbul’un kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, kaynak israfını engellemekte ve İstanbul için daha çok yatırım yapılma fırsatını ortaya çıkartmaktadır.

15 Temmuz Sektörün Stratejik Önemini Ortaya Koydu
15 Temmuz işgal girişiminde ilk olarak haberleşme altyapılarının hedef alınarak ülkenin iletişim ağının yok edilmeye çalışılması, sektörün stratejik önemini ortaya koymuştur.

Güçlü Altyapı Güçlü Türkiye
Bilgi teknolojileri ve iletişim alanının baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirten İSTTELKOM Genel Müdürü Yusuf KOTİL ‘’Güçlü bir altyapımız olmadan güçlü bir Türkiye, 2023 Bilgi toplumu hedeflerine ulaşamayız.’’ dedi.

Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 1994 yılında dev projelerle başlattığı hizmet anlayışı, bugün İBB Başkanımız Sayın Mevlüt UYSAL’ın vermiş olduğu Vizyon doğrultusunda İstanbul’u hem dünyada hem bölgesinde marka şehir olma konusunda önemli noktalara taşımıştır.

İSTTELKOM olarak bizler İstanbul’a ve İstanbullulara en iyi hizmeti sunmak kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Tek gayemiz, bu şehirde yaşayan insanların kendilerini mutlu hissetmeleridir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından hazılanan Tech İstanbul dergisinin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor,bizlere yer ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow @isttelkom