Bir kelime giriniz.

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri (OKTH)

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri (OKTH)

İSTTELKOM İstanbul Elektronik Haberleşme ve Alt Yapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş Kullanım Hakkı Yetki Belgeleri kapsamında İSTANBUL genelinde ihtiyaç duyan Kurum ve Şirketlere Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri (OKTH) sunmaktadır.

OKTH – Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri lokal/geniş alan röle telsizleri haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek kiralık telsiz altyapılarının (Analog veya Sayısal) kurulması vasıtasıyla telsiz kullanıcılarının lokasyonlar arası, tesis içi vb. gibi haberleşme ihtiyaçlarının Elektronik Haberleşme altyapıları işletme standartlarına sahip işletmeciler vasıtasıyla profesyonel bir yaklaşımla karşılanmasıdır.

Frekans Kiralama : Röleler kurumlara ait olup yalnızca frekans tahsisi işletmeci üzerinden temin edilmesi durumu.

Röle Kiralama : Röleler işletmeciye ait olup röle ve frekans kiralamanın birlikte işletmeci üzerinden temin edilmesi durumu.

Telsiz Ruhsatname ve Frekans Kullanım ücreti her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranı kadar değişmekte olup, bu ücretler

BTK’nın http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsiz-Ucret-Tarifesi web adresinde güncel olarak yer almaktadır.

mobile phone and telecommunication towers against blue sky

Follow @isttelkom