Enter your keyword

İnsan Kaynakları

banner

Kurumumuza iş başvuruları https://kariyer.ibb.istanbul/ web sitesinden yapılmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Bu Alandaki Temel Politikalar

Birimlerin personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, çalışan memnuniyetine verilen önem, çalışan motivasyonunu artırıcı destek ve organizasyonlar ile insan kaynakları faaliyetlerini verimli bir şekilde kullanmaktayız.

Kurumumuz, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda profesyonel, nitelikli, eğitimli, değişime ve gelişime açık, dinamik, takım ruhunu benimseyen, yardımsever personel ve bu personellere liderlik eden yöneticilerle çalışmaktadır. Bu ekibi daha da güçlü kılmak en önemli hedeflerimizdendir.

İK Politikası

Üretim ve yönetim süreçlerinin her aşamasında  “İnsan odaklı yaklaşım” ile hareket eden İSTTELKOM A.Ş. kurumsal hedef ve stratejiler doğrultusunda insan kaynakları sistemlerini uygulamaktadır. Bu doğrultuda kuruma dair hedef ve ihtiyaçlar belirlenerek, çalışanlar için:

  • Hem kişisel hem de meslekli anlamda sürekli eğitim olanakları sunulur,
  • Performans değerlendirmeleri objektif kriterler ile yapılarak, yüksek performanslar ödüllendirilirken düşük performansların gelişimine destek sağlanır,
  • Bireysel hedeflerin gerçekleşmesi desteklenerek kurumsal performansın artırılması sağlanır.

Ücret Politikası

İSTTELKOM A.Ş. de ücret; kişinin bilgi, beceri, deneyim, eğitim durumu ile görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve sorumluluk düzeyine göre şekillenen ücret politikası doğrultusunda belirlenir. Ücretler, çalışanlara aylık olarak ödenmekte ve üç ayda bir, aylık bir ücret tutarında ikramiye verilmektedir.

Yıllık zam oranları pozisyona ve performansa göre yönetim kurulunun onayı ile belirlenmektedir. Personel ücretleri enflasyon verilerine ve performansa bağlı olarak yılda 1 kez ayarlanmaktadır.

Ücret Dışı Olanaklar

İSTTELKOM A.Ş de 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalışanların S.G.K primleri, İşsizlik Sigorta Primleri gibi her türlü yasal hakları aldıkları maaş üzerinden ödenmektedir.

Personel ulaşımı için ise aylık yol ücret bedeli ödenmektedir. Yemek hizmeti ise şirket tarafından çalışanlara sunulmaktadır.

Ayrıca personel memnuniyetini artıran sosyal yardımlar da sağlanmaktadır.

Genel olarak İnsan Kaynakları politikası ile çalışanlara sağlanan haklar ve sorumlulukları Personel Yönetmeliği ile güvence altına alınmaktadır.

Eğitim Politikası

İSTTELKOM A.Ş. ailesine yeni katılan personele yönelik eğitim süreci; şirketin daha iyi tanınması, organizasyon yapısının daha net anlaşılması, iş yapma süreçlerinin, çalışma sisteminin ve çalışanların yeni personele tanıtılması amacıyla oryantasyon eğitimi ile başlar. Oryantasyon eğitimi ile personelin kuruma, çalışma ortamına ve işe uyumunun verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır.

Oryantasyon eğitimi ile başlayan eğitim süreci, personelin mesleki ve kişisel bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler ile süreklilik arz eder. Bu eğitimler personel ve kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenirken kurumun hedef ve stratejilerine de katkı sağlamaktadır.

Follow @isttelkom