Enter your keyword

Kalite, Çevre, İSG ve BGYS Politikası

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 • Bilgi
 • Kaliteli Hizmet
 • Kurumsallık
 • Açık ve Şeffaflık
 • Tarafsızlık ve Güvenirlik
 • Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme
 • Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı
 • Toplumsal Sorumluluk, Çevreye Duyarlılık
 • Sürdürülebilirlik

KALİTE BELGELERİMİZ

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Belgesi
 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Belgesi

KALİTE POLİTİKASI

Elektronik haberleşme hizmetleri verilmesi, alt yapı kurulması işletilmesi satış ve danışmanlık olarak faaliyet gösteren şirketimiz;

 • Müşteri istek ve beklentileri doğrultusunda, insana değer veren, mevzuat ve standartlar çerçevesinde, kalite odaklı ürün ve hizmet sunmak,
 • Ürün ve hizmetlerinin kalitesi ve satış sonrası hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini yakalamak,
 • Şirketimizin hedeflerini ve ürün kalitesini etkileyen süreçleri sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Hedeflere ulaşmak için çalışanların tam katılımını sağlamak,
 • Beğenilirliği ve bilinirliği artırmak,
 • Yenilikçi bir yönetim anlayışını benimsemek,
 • Performansa dayalı yönetim sistemi anlayışıyla, kaynakları verimli ve etkin
 • kullanarak tutumluluğu artırmak,
 • Enerji tüketimi konusunda cimri, çevreye dostluk konusunda cömert ürünler
 • üretmek,
 • Paydaşlarımızla birlikte karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışıp karşılıklı değer üretmek,
 • Sürekli ve etkin eğitim yolu ile çalışanlarımızın devamlı gelişimini sağlayarak,
 • yetkinliğini ve bireysel katkılarını artırmak,
 • Etkin karar vermek için, verilere dayalı bilgi yönetim sistemine önem vermek.

Çalışanların memnuniyeti ve eğitime dayalı sürekli gelişim bakış açısı ile,

 • Etik değerlere bağlı kalarak,
 • Müşteri beklentilerini istenilen kalitede,
 • Uygun fiyatla,
 • En kısa sürede gerçekleştirir.

İSTTELKOM Üst Yönetimi bütün olarak bu doğrultuda ilerlemeye devam edileceğini ve ilgili taraf beklentilerine uyumu taahhüt eder.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İSTTELKOM çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının önemini bilmektedir. Tüm çalışanlarına da bu konuda gerekli bilinci aşılamak için çalışmaktadır.

İnsan sağlığından önemli hiçbir şey olmadığı gerçeğinden yola çıkarak İSTTELKOM,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm ulusal mevzuatları yakından takip etmeyi ve tüm koşulları yerine getirmeyi,
 • Müşterilerinin bu konudaki beklentilerini birer gelişme fırsatı olarak değerlendirip, hayata geçirmeyi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
 • Çalışmalar sırasında yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
 • Faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı güvenliği risklerini belirleyerek azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmaları yardımıyla; tüm çalışanların katılımı ile koruyucu önlemlerin alınmasını ve tehlikelerin kaynağında yokedilmesi için çaba gösterilmesini,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmeyi,
 • Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine gerek çalışan temsilcileri vasıtası ile gerekse doğrudan katılımlarını sağlamayı,
 • Tedarikçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmayı

taahhüt etmektedir.

Güncel teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden İSTTELKOM, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını günden güne arttırmak için eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla da destekleyerek daima çaba göstermektedir.

STRATEJİLERİMİZ

 • Kurumsallaşmayı sağlamak, sürekli geliştirmek ve farkındalığı artırmak,
 • Üretkenlik ve verimliliği sürekli kılacak ‘dinamik yönetim yapılarını’ aktif olarak uygulamak,
 • Marka bilinirliğini ve değerini artırmak,
 • Ürün ve hizmetlerimizde gelişen şartlara göre kurumsal çıkarlarımızı sürdürebilmeye yönelik geliştirme ve iyileştirmeler yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı artırmak ve pazarda söz sahibi olmak,
 • Sektöre farklı anlayış getirmek,
 • Kurumsal kapasiteyi geliştirmek,
 • Yenilikçi ve küresel değerler üretmek.

ÇEVRE POLİTİKASI

İSTTELKOM kurulduğu günden bugüne sadece çevre bilinci ile hareket eden, geleceğin bizler tarafından şekillendiği yönetimi ve çalışanlarınca bilinen bir şirkettir. Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki görevlerinin tamamı ile farkında olan İSTTELKOM, çevre koruma bilinci ile ekolojik ayak izini azaltmak ve organizasyonun tüm seviyelerinde çevre bilincini geliştirmek konusunda kararlıdır.

Bu bakış açısı ile yola çıkan İSTTELKOM,

 • Sürdürülebilir ve gelişmeye açık yarınlar hedefiyle, yürüttüğümüz faaliyetlerde çevreye olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için gerekli önlemleri almayı,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Atıklarımızı mümkün olduğu kadar kaynağından azaltmayı, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânlarını uygulamaya çalışmayı, geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, en az seviyede enerji tüketmek ve çevreye dost ürün ve hizmetler sunmak için sahip olduğumuz tüm imkânları kullanmayı,
 • Yarınlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunabilmek için çevre konusunda tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle birlikte bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmayı,
 • Bulunduğumuz bölgedeki kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımızla, iş birliğine gidilerek, yakın çevremizin ‘çevre bilinci’ nin artırılmasını,
 • Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizi ve çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uymayı taahhüt ediyoruz.

Üst yönetimi ve çalışanları ile taahhüt etmektedir.

Güncel teknolojik gelişmeleri de yakından takip eden İSTTELKOM çevre performansını günden güne arttırmak için eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla da destekleyerek daima çaba göstermektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

TS EN ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması, şirketimizin hizmetlerinde kullanılan bilgi işlem faaliyetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, sürekli iyileşmesi için destek sağlamak ve bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.
 • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
 • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.
 • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.
 • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik şirket sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
 • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
Follow @isttelkom