Enter your keyword

BT Güvenlik Çözümleri

Siber Güvenlik Hizmetleri

Kurumların sahip olduğu karmaşık Bilgi Teknolojileri altyapılarının düzenli olarak denetlenmesi ve saldırı simülasyonları ile güncel tehditlere karşı ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi oldukça önemlidir.

İSTTELKOM olarak bu çerçevede kurum ve kuruluşlara bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik uçtan uca siber güvenlik hizmetleri sunuyoruz.

Kurum varlıklarının analiziyle başlayan süreç olası tehditlerin tespit edilmesi, yapılan sızma testleri neticesinde bulguların raporlanması ve alınacak aksiyonların belirlenerek riskin olabildiğince azaltılmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda iç ağ, dış ağ, web ve mobil uygulama başta olmak üzere tüm sistemler test edilerek, kurumun siber güvenlik risk haritasının çıkartılması neticesinde gereken güvenlik yatırımlarının en doğru şekilde yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

KVKK Uyumluluk Çözümleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, KVKK/GDPR ve veri güvenliğinizi sağlamaya yönelik danışmanlık ve teknoloji hizmetleri sunuyoruz. Sağladığımız KVKK Uyumluluk Çözümlerimiz arasında hukuk değerlendirmesi ve yükümlülükler, kişisel veri envanteri, GAP analizi ve uyum danışmanlığı, teknoloji değerlendirmesi, veri sınıflandırma, maskeleme, şifreleme ve veri kaybı önleme ile veri sızıntısı önleme (DLP) çözümleri yer alıyor.

Follow @isttelkom