Bir kelime giriniz.

İSTTELKOM

YUSUF KOTİL: AKILLI ŞEHİRLERİN TEMELİNİ ATIYORUZ

YUSUF KOTİL: AKILLI ŞEHİRLERİN TEMELİNİ ATIYORUZ

Akıllı Şehirler konusundaki görüş ve çalışmalarını anlatan İsttelkom AŞ Genel Müdürü Yusuf KOTİL “Akıllı şehirciliğin en önemli iki unsuru kamu ve telekomünikasyon kurumlarıdır. İBB şirketi olarak hem kamu hem de telekomünikasyon şirketi hassasiyeti ile kazanç değil, kamu ve vatandaş yararına çalışıyoruz” dedi.

Yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir planlamaları için; yönetim hizmetlerinden ekonomiye, ulaşımdan çevre duyarlı kentleşmeye, enerji verimliliğinden kamu hizmetlerinin etkin kullanımına kadar pek çok vizyoner hedefle geleceğin şehirlerinin tasarlandığı akıllı şehir sistemleri, günümüz belediyecilik anlayışının temelinden değiştirerek yeni bir bakış açısı getiriyor.

Yeni belediyecilik anlayışında, erişilebilirliği her gün daha da artan, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılarak hayat bulan akıllı sistemler kullanılmakta olup. Akıllı sistemler sürdürülebilir, kesintisiz, kalite standartlarının üzerinde ve güçlü telekomünikasyon altyapısı ile ayakta durmaktadır.

Telekomünikasyon altyapı hizmetlerinde özellikle son dönemde adını sıkça duyduğumuz İSTTELKOM AŞ akıllı şehircilik için modern ve yüksek teknoloji içeren çözümler üreterek akıllı şehir sistemlerinin en önemli çözüm ortaklarından biri haline geliyor.

“İSTTELKOM AŞ olarak bilişim ve telekomünikasyon alanındaki sistemleri tek çatı altında toplayarak, kalite ve verimlilik odaklı bir strateji ile akıllı şehirler konusunda Türkiye’yi dünya standartlarının üzerine çıkarmaya çalışıyoruz.” diyen İsttelkom AŞ Genel Müdürü Yusuf KOTİL gazetecilerin Akıllı Şehirlere dair sorularını yanıtladı.

FB_IMG_1496732123418

Öncelikle firmanızı ve faaliyet alanlarınızı tanıyabilir miyiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, bilgi teknolojileri ve iletişim alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan teknolojik çözümler sunmak amacıyla kurulmuş bir şirketiz. Fiber optik altyapı, veri çözümleri, telsiz altyapısı, wi-fi gibi akıllı şehir odaklı çalışmalarımız ile kamu ve özel sektörün bilgi ve iletişim alanındaki tüm altyapı ihtiyaçlarını, çağın kalite standartlarında ve inovatif bir yaklaşımla sağlamaktayız.

Akıllı Şehir Uygulamaları alanındaki çalışmalarınız nelerdir?

Akıllı Şehir Uygulamalarının kesintisiz ve sürekli çalışabilmesi için en temel unsurun güçlü, kaliteli, ve hızlı iletişim altyapısı olduğunu düşünürsek, doğrudan veya dolaylı olarak çalışmalarımızın aslında bu konsept çerçevesinde olduğunu söyleyebiliriz. Faaliyet alanlarımızı biraz daha genişletecek olursak;

Haberleşme Şebeke Altyapı İşletmeciliği Hizmeti (AİH)

Telekomünikasyon altyapı hizmetlerinin planlanma aşamasından, işletme süreçlerine kadar her türlü mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini, en uygun teknolojik çözümler ile sunuyoruz.

İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetleri (İSS),

İstanbul genelinde ihtiyaç duyan kurum ve şirketlere İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetleri (İSS) sunuyoruz.

Veri Merkezi

Dünya genelinde dakikada 640.000 GB veri aktarımı gerçekleşmekte bu akış içerisinde veriyi yakalamak ve güvenli bir şekilde depolamak büyük önem arz ediyor. Bu hızlı akış içerisinde İSTTELKOM AŞ olarak sürdürülebilir, yüksek kapasiteli, yedekli ve kesintisiz erişim sağlayan hizmetlerimiz ile başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere; ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara veri merkezi, barındırma ve hosting çözüm hizmetleri sunuyoruz. Tabii ki bunu temel standartlarımız olan İLERİ TEKNOLOJİYE, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ ERİŞİM prensibiyle gerçekleştiriyoruz.

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri (OKTH),

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenmiş kullanım hakkı yetki belgeleri kapsamında İstanbul genelinde Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri sunuyoruz.

Akıllı Kent Mobilyaları ile İletişim, 

Akıllı Şehir Mobilyalarının iletişim altyapısının yanısıra; şehrin siluetine uygun şehir mobilya tasarımları ile WiFi iletişim ve GSM baz istasyonlarının oluşturduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konularda operatör firmalar ve kurumlara alternatif çözümler sunuyor ve hayata geçiriyoruz.

WİFİ / İBB WiFi Hizmetleri,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kamu yararına hizmetlerimizden en önemlisi de halkın ücretsiz olarak bağlanabildiği İBB WİFİ hizmetimiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehircilik yaklaşımı dahilinde çözüm ortağı olduğumuz İBB WiFi sisteminde 1.5 Milyon’un üzerinde tekil kullanıcımız var, her gün en az 2500 yerli ve 150’nin üzerinde yabancı yeni kullanıcı kayıt oluyor. Bu yoğun ilgiye bağlantı noktalarımızı sürekli güncelleyip, arttırarak cevap veriyoruz. Bugün 1718 lokasyon ve 3000’e yakın erişim noktası ile verdiğimiz İBB WiFi hizmetini, 2019’da 6000 lokasyona çıkartarak, tüm İstanbul’u ücretsiz, hızlı ve güvenli internetle buluşturacağız.

Akıllı Şehirlerde Yerel Yönetimlerin Rolü Nedir?

Dünya örnekleri incelendiğinde, akıllı şehir projelerini geliştirme ve uygulamadan sorumlu kurumlar şehir konseyleri, belediyeler veya bölgesel yönetimlerdir. Bizim kamu yönetimi yapımıza göre de bu rolü belediyeler üstlenmektedir. Belediyeler akıllı şehir stratejilerinin, vizyon ve misyonlarının geliştirilmesi, yol haritalarının düzenlenmesi ve projelerin uygulanması açısından paydaş haritasındaki ana paydaşlardan biridir. Günümüz ihtiyaçlarında belediyeler akıllı şehirlerin hem yöneticisi hem koruyucusu hem de çözüm sağlayıcısıdır.

Akıllı Şehirlerde Telekomünikasyon Firmalarının Rölü Nedir?

Biz belediye şirketi olmamız itibariyle, akıllı şehirciliğin en önemli iki unsuru olan kamu kurumu ve telekomünikasyon şirketini tek çatı altında birleştiriyoruz. Bu da maddi kazanç değil, kamu ve vatandaş yararına uygun çalışmalar gerektiriyor. Akıllı şehirlerin ayrılmaz bir parçası olan verinin ve bağlantının sağlanmasında bizler kilit rol üstlenmekteyiz. Akıllı şehir ekosisteminde tüm paydaşları buluşturan çatı yapı durumundayız.

Dijital dönüşüm akıllı şehir uygulamalarını nasıl ve ne şekilde etkiliyor?

Akıllı şehirler dijital dönüşümün bir parçasıdır. Dünya genelinde teknoloji kullanımının başdöndürücü bir hızla yaygınlaşması, günümüz ihtiyaçlarının akıllı şehir çözümleriyle giderilmesi gerekliliğini ifade etmektedir. Günümüzde artan veri akışı ve iletişiminin ne kadar değer yaratacağı toplanan verinin büyüklüğüne, kalitesine ve zamanına göre değişmektedir. Dijital dönüşüm sürecinde şehrin her köşesinde giderek daha fazla üretilen ve kayıt altına alınabilen verinin şehir yönetimi tarafından kişisel verilerin korunması ilkeleri çerçevesinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşımı yeni iş kolları yaratmakta ve ekonomiyi de desteklemektedir. Ayrıca veri merkezlerinde depolanan verinin verimli bir şekilde işlenmesi şehir planlamasını ve yaşamını kolaylaştırmaktadır.

Akıllı şehirler Türkiye’nin büyümesine nasıl bir katkı sağlıyor ve sağlayacak?

Günümüz teknolojilerinin, şehirlerin ve vatandaşların ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanması ile şehirler daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getiriliyor. Öte yandan sunulan yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleriyle akıllı şehir çözümleri, şehirlerin ekonomik gelişimine de katkıda bulunuyor.

30 büyükşehir belediyesinin tamamen akıllı şehir olması hedeflenen bir çalışma var. Bu hedefe ulaşılması halinde ülke genelinde %20 enerji tasarrufu sağlanabilecek. Akıllı trafik uygulamalarıyla, günde ortalama 100 dakikanın trafikte geçirildiği ve nüfusu 10 milyondan fazla olan bir şehirde vatandaşların trafikte geçirdiği zamandan yılda ortalama 104 milyon saat tasarruf edilebilecek. Ayrıca, akıllı kavşak uygulamalarıyla, kavşaklardaki duraklamalarda günde ortalama %45’e yakın azalma sağlanabilecek.

Untitled2323

Büyüyen şehirlerin ihtiyaçlarına yanıt veren akıllı şehir çözümleri neler?

Akıllı ulaşım;

Akıllı güvenlik;

Akıllı enerji, su, atık yönetimi;

Akıllı binalar ve yaşam;

Akıllı sağlık;

Akıllı eğitim;

Akıllı turizm;

Akıllı kamu yönetimi uygulamaları.

İstanbul ve Akıllı Şehir Sistemlerine dair son olarak ne eklemek istersiniz?

Nüfusu hızla artan İstanbul’da, halkın daha yaşanabilir bir kentte yaşaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hem kurum içi süreçlerde hem de vatandaşa arayüzü olan kurum dışı süreçlerde Akıllı Şehir Sistemleri uygulanmaktadır. Bu sistemler, İBB ve bağlı kuruluşları tarafından kullanılırken İBB iştirakleri tarafından geliştirilmektedir. Böylece İBB, hem en son teknolojiyi kullanırken hem de bu teknolojiyi kendisi üretmektedir. Bu durum İstanbul için olduğu kadar ülkemiz için de oldukça önemlidir. Çünkü İstanbul’da kurulan sistemler zamanla diğer şehirlerimize de yayılmaktadır. Mevcut Akıllı Şehir Sistemlerinin hem birbiriyle hem de planlanan sistemler ile daha entegre olması ve vatandaşa daha bütüncül sunulması bu sistemlerin verimliliğini artırırken vatandaş tarafından daha fazla benimsenmesini sağlayacaktır.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow @isttelkom