Bir kelime giriniz.

İSTTELKOM

İSTANBUL’A ORTAK HABERLEŞME ALTYAPISI GELİYOR

İSTANBUL’A ORTAK HABERLEŞME ALTYAPISI GELİYOR

İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ (İSTTELKOM) ile operatör firmalar (TURKCELL ve VODAFONE) arasında ortak telekomünikasyon altyapı hizmetleri alanında kapsamlı işbirliği protokolleri imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilgi Teknolojileri alanındaki ihtiyaçları gidermek ve Telekomünikasyon Altyapı sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan İSTTELKOM AŞ, yaptığı protokoller ile ortak genişbant (fiber optik) altyapı alanında operatörlere hizmet verecek.

Her Yerden Herkes İçin Genişbant

Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği Türkiye’nin 2023 Bilgi Toplumuna dönüşüm hedefleri doğrultusunda yerel ölçekte öncü bir rol üstlenen İSTTELKOM, kaliteli, güvenli ve erişilebilir telekomünikasyon hizmetleri alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

İBB Başkanımız Sn. Kadir Topbaş’ın çizdiği Vizyonla, bilgi teknolojileri ve elektronik haberleşme hizmetleri alanında hayatı kolaylaştıran yeni teknolojileri halkın istifadesine sunma yönünde önemli çalışmalar yapan İSTTELKOM, akıllı şehirlerin haberleşme altyapısına yönelik geliştirdiği yenilikçi çözümlerle İstanbul ve Türkiye’ye katma değer sağlamaya devam ediyor.

İstanbul ve Türkiye için önemli bir yatırım ortaklığı olan bu anlaşma ile sürdürülebilir çözüm ve yapılar üretilerek kaynak israfının önlenmesi ve daha fazla haneye fiber internet altyapısı daha hızlı ve ekonomik olarak sunulması sağlanacak.

1

Avrupa (İSVEÇ-Stockholm) Modeli

Fibere erişim konusunda dünyada farklı uygulamalar bulunduğunu anlatan İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Yusuf KOTİL, yaptıkları hizmet modelinin İsveç Stockholm’de uygulandığını belirterek, Türkiye için en ideal olan bu model ile koordine olamamış tüm fiber altyapı gelişimlerine son vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Fiber altyapılarda ilk tesis maliyetinin %68’ini inşaat işlerinin oluşturduğunu belirten KOTİL operatörlerin her birinin kendi altyapılarını kurmasının ciddi maliyetler yarattığını bu maliyetlerin tekrar etmesini önleyerek şirketler için önemli maliyet avantajları oluşturduklarını belirtti.

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS)

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen EHABS projesi ile işletmecilere ait elektronik haberleşme altyapı bilgilerinin tek bir veri tabanında toplanması, geçiş hakkı başvuru süreçlerinin takip edilmesi, toplanan verilerin strateji ve politika belirlemede kullanılması amaçlanmaktadır.

EHABS’ın faaliyete geçmesi ile birlikte fiber optik kablo altyapısı hakkında; herhangi bir yerde altyapıya sahip olan işletmeci, altyapının uzunluğu (km), kapasitesi (GB), güzergâhı (adres veya coğrafi yer bilgisi), boş kapasite (%, GB), R/L cihazlarına ilişkin bilgiler gibi birçok bilgiye erişilebilecektir.

Elektronik Haberleşme Altyapı Tesisleri Referans Dokümanı (BTK)

Söz konusu dokümanın yürürlüğe girmesiyle; işletmeciler altyapıları BTK’nın belirlediği standartlara uygun tesis etmesi, standarda uygun kazılarla çevreye verilen rahatsızlığın azaltılması, kaliteli altyapı tesisi sayesinde meydana gelebilecek arızaların azalması ile hizmet kalitesinin yükselmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca işletmecilerin kendi şebekeleri için yaptıkları kazılarda altyapının başka işletmecilerin de ücreti mukabili kullanabileceği özelliklerde yapılması, işletmeciler arası rekabetin arttırılması gibi faydalar sağlanacaktır. Son olarak gereksiz kazı maliyetlerinin önüne geçilerek son kullanıcıların daha makul ücretlerle elektronik haberleşme hizmeti alması böylelikle kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

KOTİL, İSTTELKOM olarak telekomünikasyon altyapı hizmetlerinde özgün çözümler üreterek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamayı, geleceğin telekomünikasyon ihtiyaçlarına cevap verecek fiber optik altyapı yatırımları yaparak her türlü elektronik haberleşme ve hızlı internet iletişimi için kurum ve kuruluşlara güvenlikli sürdürülebilir rekabetçi omurga ağ bağlantı hizmeti sunduklarını belirtti.

4    3

Gayemiz İnsanların Yaşam Kalitesini Arttırmak

Türkiye’nin dünya ile rekabetteki gücünü arttıracak 2023 Bilgi Toplumu vizyonunda yer alan internet hedefleri için kamu ve özel sektörün işbirliği yapması ve tesis paylaşımı ile ortak altyapı kullanmasının önemine değinen KOTİL, amaçlarının vatandaşların en gelişmiş iletişim teknolojilerinden yararlanmasına yardımcı olmak ve İstanbul’un yaşam kalitesinin arttırılması olduğunu aktardı.

Kaynak İsrafı Önlenecek 

KOTİL, tüm Türkiye’de 22 milyon haneye ayrı ayrı fiber götürmek için yaklaşık 16 milyar dolar yatırımın gerekli olduğunu, ortak altyapı ile 4 milyar dolar yatırımın yeterli olacağını ve ciddi maliyetler yerine önemli tasarruflar sağlanacağını belirtti.

Kritik altyapılarda yaşanacak bir kesintinin ülke çapında büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına ve kamu düzeninin bozulmasına yol açabileceğine değinen KOTİL, bilgi ve iletişim sektöründe ülkemizi uluslararası ölçekte iyi bir konuma ulaştırmak istediklerini söyledi.

Hedef Ucuz ve Kaliteli İnternet Hizmetleri

KOTİL, İSTTELKOM olarak aynı güzergâhta ayrı ayrı fiber yatırımı yapılmasındansa, Geçiş Hakları Yönetmeliği’nin etkin şekilde uygulanması ile mükerrer yatırımların önleneceğini, altyapının ortak kullanımı ile atıl kapasitelerin kullanılır hale gelerek yüksek hızlı ve ekonomik internet hizmetleri her yere ulaşmış olacağını belirtti.

Hedeflerinin bilgi toplumuna dönüşümüne katkı sağlayan toplumsal değerlere ve çevreye duyarlı rekabetçi bir şirket olmak olduğunu belirten KOTİL, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Milli Gelire Katkı

Dünya mobil ekosistemi 2015 yılında global ekonomiye GSYH’in yüzde 4.2’sine karşılık gelen 3.1 trilyon dolar katkı sağlarken, endüstri ayrıca direkt ve dolaylı olarak 32 milyon işi destekleyerek kamu kaynaklarına çeşitli tiplerde vergiler aracılığıyla 430 milyar dolar katkı sağladı.

Araştırmalara göre BİT sektörünün 1 birim büyümesinin, ekonominin bütününde 1,8 birimlik büyüme etkisi yaratacağı beklenmektedir. Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı yüzde 12.7 iken OECD’de ise bu oran yüzde 29 olup penetrasyon oranının OECD seviyesi ve üstüne çıkartılması ile oluşacak hızlı internet sayesinde verimlilik artışından gelecek katkılarla ekonomideki büyümenin milli gelire önemli ölçüde katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

13

Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar Büyüklüğü

Türkiye de bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü yüzde 14.4’lük büyüme ile 2016 yılında 94,3 milyar TL’lik hacme ulaştı. Sektörün, toplam ihracat rakamı ise bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 3,1 milyar TL’ye ulaştı ve istihdam sayısı 120 bin kişi oldu.

2017 yılında da sektörde Türk lirası bazında çift haneli büyüme beklenmekte olup büyümede ar-ge yatırımı ve inovasyonun en önemli faktör olacağını belirtiliyor.

12

Fiber Altyapıda Son Durum

2020 yılında 5G altyapısına geçmeyi planlayan Türkiye için fiber altyapının yaygınlaştırılması çok önem arz etmekte.

Türkiye’de genişbant internet abonesi 2017 yılı birinci çeyrek sonu ile 64,3 milyonu aştı.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) son raporuna göre, Türkiye’de 297.620 km, İstanbul’da ise 35.500 km uzunluğunda fiber bağlantı bulunuyor. Toplam fiber uzunluğun 123.036 km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılıyor.

Türk Telekom’un elinde toplam 234 bin 176 km fiber altyapı bulunurken, diğer işletmecilerin sahibi olduğu fiber altyapı uzunluğu 63 bin 444 kilometre.

hedef1

2023 Yılı Fiber Optik Altyapı Hedefi 12000 km (İstanbul)

KOTİL, 2023 hedeflerine doğrultusunda, 2023 yılıda Türkiye’de her eve 100 Mbit/sn hızında genişbant hizmetinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi. KOTİL, İSTTELKOM AŞ’nin İstanbul için fiber optik altyapı hedeflerini 2019 yılında 6.000 km ve 2023 yılında 12.000 km olarak açıkladı.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow @isttelkom