Bir kelime giriniz.

Genel Müdürün Mesajı

Yusuf KOTİL
İSTTELKOM AŞ GENEL MÜDÜRÜ

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’u geleceğe taşımak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öncülüğünde hep birlikte çalışıyoruz.

Bilgi toplumunda temel kaynak bilgi olup toplumun gelişmesini sağlayan temel faktör ise bilgi teknolojileridir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ülkelerin gelişmişliği ile doğrudan ilişkili olup bir ekonomideki tüm endüstrileri etkileyen, verimliliği artırıcı ve kolaylaştırıcı, rekabetçiliğin artmasının önünü açmada önemli bir rol oynayan öncelikli bir sektördür. Sermayenin önemli olduğu sanayi toplumundan enformasyonun önemli olduğu bilgi toplumuna geçilen dünyada, verimlilik ve inovasyon büyümenin en temel unsurları konumundadır. 21. yüzyılın lokomotifi bilgiye ulaşmayı sağlayacak olan hızlı ve kaliteli internet hizmeti sağlayabilmenin yolu ise etkin telekomünikasyon altyapısına sahip olmaktan geçmektedir.

İSTTELKOM bu bağlamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını, ulusal ve uluslararası standartlarda sosyal sorumluluk, çevreye saygı ve sürdürülebilir yenilikçi bir anlayış ile hizmete sunarak şehir hayatını kolaylaştırmayı, ülkemizin teknolojik değişim ve gelişimine öncülük etmeyi misyon edinmektedir. İSTTELKOM İstanbul’un yaşanabilir bir dünya kenti hedefine katkıda bulunup toplumun yaşam kalitesini artıracak; kurum ve kuruluşların, bilgi ve iletişim alanındaki yerel ve küresel ihtiyaçlarını en etkin ve güvenilir şekilde karşılayacak; bölgesinin lider konumda yeni nesil telekomünikasyon şirketi olma vizyon gerekliliği ile İBB tarafından İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. AŞ adı altında bağımsız bir işletmeci olarak kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Akıllı Kentler gelişmiş bir Kent Bilgi Sistemi’ne sahip, vatandaşların bütün hizmetlerden sabit veya mobil sistemleri vasıtası ile yararlanabildiği, her alanda bilgi dönüşleri sağlayan bütünleşik bilgi organizasyonu üzerine kurgulanmış kent yapılanmaları olarak tanımlanmaktadır. Bu sistemin en önemli ayağını Bilgi Teknolojileri ve İletişim kanalı oluşturmaktadır. İSTTELKOM tarafından geliştirilen inovatif telekomünikasyon sistemleri ile de Akıllı Şehirler’i oluşturan tüm bileşenlerin etkin olarak kullanılması sağlanmakta ve böylece şehirler vatandaşlar için daha yaşanabilir hale gelmektedir.

Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler ses, veri ve görüntü hizmetlerine olan talepte büyük artışlar ortaya çıkarmakta olup günlük hayatımız giderek daha fazla bilgiye ulaşmayı gerektirmektedir.2023 hedeflerine ulaşmak için geniş bant fiber altyapısının inşa edilmesi İstanbul ve ülkemiz için ekonomik büyümenin ve gelişmenin kilit bir aracıdır. Bu yeni hatların hızla ülke genelinde yaygın bir şekilde tesis edilmesi, ülkelerarası yarışın en önemli ön şartı olup Türkiye’nin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılması ve Türkiye ekonomisinin sayılı ekonomiler arasına girebilmesi için çok büyük öneme sahiptir.

İSTTELKOM yüksek hızlı geniş bant hizmetlerinin kullanılabilirlik ve satın alınabilirliğini arttırmak, şehirdeki altyapının etkin ve verimli yönetilmesi, sürdürülebilir bir altyapı kullanım modeli ihtiyacı ile gelişmiş şehirlerde olduğu gibi afet yönetimi başta olmak üzere belediyenin kendisine özel kesintisiz yönetebileceği bir iletişim altyapısına sahip olmayı planlamaktadır.

Aynı güzergâhta döşenmiş mükerrer birden fazla altyapı şebekesi kentsel düzen ve ulaşımı olumsuz etkilemekte, toplam yatırım ihtiyacı ve hizmet maliyetleri açısından da verimsizlik yaratmaktadır. Aynı zamanda kritik altyapılarda yaşanacak bir kesinti ülke çapında büyük ölçekli ekonomik zarara, ulusal güvenlik açıklarına ve kamu düzeninin bozulmasına yol açabilmektedir. Açık, şeffaf ve ayrım gözetmeyen erişim düzenlemeleriyle de hem kentsel yaşam düzeni korunmakta hem de rekabetçi fiber hizmetlerinin kısa bir süre içerisinde geniş kurumlara ve hane kitlelerine yayılmasına yardımcı olunmaktadır.

İSTTELKOM bilgi ve iletişim teknolojileri alanında mevcut belediye varlıklarından etkin faydalanarak Akıllı Şehir Vizyonu ile kurum ve kuruluşlar için siber saldırılara karşı güvenli kullanılabilir, sürdürülebilir geniş bant ağ mimarisinin ana omurgasını oluşturmak istemektedir. İSTTELKOM ayrıca sektörün ihtiyacı olan fiber altyapının daha etkin, hızlı ve verimli olarak kurulabilmesi için “Tesis Paylaşımına’’ önem vermektedir. Mevcut yeraltı kablo kanallarına döşenecek fiberlerden isteyen işletmecilerin faydalanmasına öncülük yaparak ve bu alanda yeni yaklaşımlar gerçekleştirerek koordine olamamış tüm fiber altyapı gelişimlerine son vermeyi hedeflemektedir.

Türkiye’de Elektronik Haberleşme Hizmetleri’nin temeli olan genişbant altyapı gelişiminin yaygınlaştırılması için yeni sabit şebeke yapılması, kiralanması ve tesis paylaşımı hizmet alanlarının yanı sıra, Veri Merkezi Çözümleri, Telsiz Hizmetleri (OKTH), İBB WiFi Hizmeti, Nesnelerin İnterneti (IoT)Hizmetleri, Şehir Mobilyaları ile Telekomünikasyon Çözümleri hizmet alanlarında çözümler sunmaktadır.

İSTTELKOM Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında Akıllı Kentler yönetim perspektifi ile “mükemmelliği” hedefleyen küresel standartlarda çalışan; toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı veren; güvenli, erişilebilir, ekonomik, hızlı ve kesintisiz, çevreye duyarlı çağdaş hizmetler sunma yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir telekomünikasyon şirketi durumuna gelip şehrin geniş bant fiber haberleşme hedeflerine ulaşma yayılımlarının sağlıklı gelişimi ve büyümesini hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

“Büyükşehir iletişimde de büyük düşünüyor.

Yeni Türkiye’nin iletişim çözümü İSTTELKOM’la güçleniyor.”

Follow @isttelkom