Bir kelime giriniz.

Genel Müdür

Bilgi ve iletişim teknolojileri günümüz toplumlarının ekonomi, eğitim ve sosyal kalitesini artıran en önemli sektör konumundadır. Son 10 yıldır dünya ekonomik gelişim ve kalkınmada tartışmasız kilit rol oynamaktadır.

OECD verilerine göre BİT sektöründe %1’lik artış ekonominin bütününde (GSYİH) %1,8’lik büyüme, çarpan etkisi oluşturmaktadır. Bu kapsamda haberleşme altyapısının güçlü, herkes tarafından erişilebilir ve sürdürülebilir olması büyük önem arz etmektedir.

İSTTELKOM AŞ, dijitalleşme ve akıllı şehir uygulamaları alanlarında İstanbul Büyükşehir telekom altyapısından sorumludur. İSTTELKOM ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm yolculuğunda standartları daha da yükselterek, paydaşları için kalıcı ve güçlü değerler üretme vizyonu ile çalışmalarını sürdürmekte ve tüm paydaşları için çözüm odaklı hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Stratejik önceliğimiz; müşterilerimiz için daha fazla katma değer üretmek ve sunduğumuz servislerin kapsamını genişletmektir. Acil ihtiyaç duyulan fiber yatırımları ile kamusal alanlarda ücretsiz WiFi noktalarının artırılması, telsiz ve data center alanlarında büyümek önceliklerimiz olacak. Ayrıca sektörel alternatif işletmecilerin ihtiyaçlarına odaklanarak yeni çözümler üretmek istiyoruz.

Gündemimizde yeni teknolojiler olan yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, iş analitiği, nesnelerin interneti (IoT), LoraWan ve 5G gibi birçok konu bulunmaktadır. Bu konular doğal olarak sektörün çok daha fazla yatırım yapmasını zorunlu kılmaktadır.

Bugüne kadar sektör daha çok tüketici interneti üzerine yoğunlaşarak günlük yaşam standardını artıran çok sayıda buluşa imza attı. Dijital kitap, müzik, film, oyun, online ticaret gibi tüketici ihtiyaçlarına cevap veren buluşlar hayatı daha da kolaylaştırdı. Ancak devam eden yeni gelişmeler yatırımların daha çok artma talebini kaçınılmaz kılmaktadır. Tüketicilerin internet ihtiyacı yeni dönemde üretim ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek. Bu kapsamda “Sanayii 4.0” ve “Endüstriyel İnternet” devrimine geçiş artık kaçınılmaz olacak ve tüm bu gelişmeler doğal olarak daha fazla hız, kapasite ve kapsama gerektirecek.

Sektörün bu kadar ciddi ve uzun dönüş gerektiren yatırımlarını kısa vadede yönetmesi mümkün olamayacak ve yeni iş modelleri geliştirmek zorunda kalacaktır.

Halihazırda bu gelişmeler doğrultusunda telekom altyapı sektöründe yükselen “paylaşım ekonomisi” ve “mülkiyet edinmeksizin” (Asset Light Modeli) kurulan yeni iş modelleri sektör oyuncularının bu iş modeli trendini takip etmelerini gerektirecek, mükerrer yatırımların önlenmesi ve verimlilik kaçınılmaz olacaktır.

5G, dijital dönüşümü gerçekleştirmede önemli bir rol oynamasının yanı sıra gelecekteki gigabit şebekelerinin en önemli bileşeni olmasıyla tamamen yeni bir iletişim altyapısını da zorunlu kılmaktadır.

İstanbul’u iletişim alanında hak ettiği seviyeye taşımak için güçlü servislerimizle operatör ve alternatif işletmeciler ile olan iş birliklerini arttıracağız. Ayrıca altyapı, veri merkezi ve telsiz kule hizmetlerinde konsolidasyonu sağlayarak verimliliğin arttırılmasını hedeflemekteyiz.

İSTTELKOM olarak hedeflerimizin ve taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle paydaşlarımız için değer üreten faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye kararlılık ve daha büyük bir istekle devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Nihat NARİN

İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü

Follow @isttelkom