Bir kelime giriniz.

Tesis Paylaşımı

Tesis Paylaşımı

Tesis paylaşımı, elektronik haberleşme şebeke işletmecilerinin sahip olduğu boru, kanal ve göz gibi pasif altyapıların diğer işletmecilere ücreti karşılığı kullandırılması hizmetidir. Yüksek hızlı genişbant hizmetlerin son kullanıcılara ulaştırılması için ihtiyaç duyulan yeni nesil şebekelerin kurulumunda boru, kanal, göz gibi mevcut tesislerin paylaşılması, kaynakların etkin kullanımı ve mükerrer yatırım yapılmaması açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 12/04/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 sayılı Kurul Kararı ile sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm işletmeciler, 01/09/2013 itibariyle yürürlüğe girecek şekilde, sahip oldukları boru, kanal ve gözleri talepleri halinde diğer işletmecilerle paylaşma yükümlülüğüne tabi kılınmışlardır. Söz konusu yükümlülüğün uygulama detaylarını içeren “Tesis Paylaşımı Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Hizmetinin Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar” 29/07/2015 tarihli ve 2015/DK-ETD/359 sayılı Kurul Kararı ile 01/09/2015 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde revize edilmiştir.

İSTTELKOM A.Ş. bu kapsamda İstanbul genelinde tesis paylaşım hizmetleri vermektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/187 Kararı ile 29.07.2015 tarih ve 2015/DK-ETD/359 sayılı kararı uyarınca İSTTELKOM A.Ş. tesis paylaşım formları ve ücret tarifesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İSTTELKOM A.Ş. Tesis Paylaşım Formları

Tesis Paylaşımı Sözleşmesi İndir
Tesis Paylaşımı İş Akış Diyagramı İndir
Tesis Paylaşımı Talep Formu İndir
Tesis Paylaşımı Talep Değerlendirme Formu İndir
Tesis Paylaşımı Hizmeti’ne İlişkin Ek Protokol İndir
İSTTELKOM A.Ş. 2018 Yılı Tesis Paylaşım Tarifeleri İndir
Follow @isttelkom